u bent slachtoffer

Wie slachtoffer is van een misdrijf, doet er goed aan om zich professioneel te laten begeleiden door een onderlegde strafrechtadvocaat.

Scenario één : er is nog geen strafonderzoek gestart: In een eerste stap zullen wij op basis van uw verhaal nagaan of er inderdaad sprake is van een misdrijf en welk misdrijf dit exact is. Vervolgens zullen wij met u bekijken welke stappen er best gezet worden. Afhankelijk van het misdrijf (in sommige gevallen kan u ook het slachtoffer zijn van meerdere misdrijven) maken we, samen met u, de afweging of we een strafonderzoek laten opstarten.

Dit kan op 3 manieren.

1. De minst ingrijpende manier is om een klacht in te dienen via de politie of het parket. Het voordeel is dat dit relatief eenvoudig en goedkoop is. Het nadeel is dat het parket eenvoudigweg uw klacht kan seponeren.

2. Een andere manier is om een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen bij de onderzoeksrechter. Hierbij moet wel een borg worden betaald aan justitie, die pas wordt terugbetaald als de klacht effectief tot vervolging leidt.

Het voordeel van deze weg is dat de onderzoeksrechter wel verplicht is om een effectief onderzoek te openen na uw klacht. De onderzoeksrechter kan niet seponeren. Na afhandeling van het onderzoek zal een andere rechter, de raadkamer, beoordelen of er voldoende bezwaren zijn om de zaak te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Van belang hierbij is dat u als burgerlijke partij gebruik kan maken van de zgn. ‘rechten Franchimont’, waarbij wij als uw advocaat ondermeer ook zélf onderzoeksdaden kunnen suggereren aan de onderzoeksrechter.

3. De derde weg is een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Dit kan enkel voor een bepaald type misdrijven, waarbij de maximale strafmaat 5 jaar gevangenisstraf bedraagt. Ook bij een rechtstreekse dagvaarding moet u eerst een borg betalen (die u verliest als er geen veroordeling wordt uitgesproken, naast gerechtskosten én een deel van de advocatenkosten van de tegenpartij). Omdat er geen strafonderzoek werd gevoerd in zo’n geval, zal u zelf alle bewijzen moeten aanbrengen.

Scenario twee : er is al een strafonderzoek gestart: In vele gevallen zal het strafonderzoek zelf al opgestart zijn door het openbaar ministerie. Dit kan in de vorm van een opsporingsonderzoek, onder leiding van de procureur des

Konings, of in de vorm van een gerechtelijk onderzoek, onder leiding van een onderzoeksrechter. In grote lijnen is het gerechtelijk onderzoek voorbehouden voor ernstigere feiten, waarbij bijvoorbeeld ingrijpende maatregelen moeten genomen worden. Denk maar aan voorlopige hechtenis, afluistering, huiszoekingen, … .

In zo’n geval kan u zich als slachtoffer steeds kenbaar maken in het onderzoek. U kan zich laten registreren als benadeelde, wat wil zeggen dat u op de hoogte zal gehouden worden als het onderzoek is afgerond. In een gerechtelijk onderzoek kan u een stap verder gaan en zich tijdens het onderzoek al als burgerlijke partij laten aanstellen. Dit is kosteloos en u wordt hierdoor een volwaardige procespartij. U wordt mee officieel opgeroepen voor de afsluitende zitting van de raadkamer evenals wanneer het dossier voor de correctionele rechtbank wordt ingeleid.

Bij een opsporingsonderzoek kan u zich pas burgerlijke partij stellen wanneer de zaak wordt gedagvaard voor de correctionele rechtbank. U dient zich dan formeel burgerlijke partij stellen, om een schadebegroting te kunnen indienen en te kunnen pleiten op de zitting.

Wij kunnen u bijstaan als slachtoffer in alle fases van het onderzoek. Zowel bij het indienen van een klacht, als naderhand het opvolgen ( en waar nodig bijsturen ) van het onderzoek, tot ten slotte het bekomen van een schadevergoeding.

Zodra er een schadevergoeding is uitgesproken, is het natuurlijk minstens zo belangrijk dat deze ook effectief geïnd wordt. Ook hier staan wij u bij om ervoor te zorgen dat alle middelen worden aangewend opdat uw schadevergoeding wordt uitbetaald aan u.

Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken of stel uw eventuele bijkomende vragen via mail op info@studio-penale.be.

afspraak maken upload


   GDPR proof area
   Upload uw documenten

   sleep uw documenten naar hier of kies bestand


   sleep uw briefwisseling naar hier of kies bestand    Benelux (€... )EU (€... )Internationaal (prijs op aanvraag)

    Door de aanvraag in te dienen, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u onze privacyverklaring aandachtig heeft gelezen. Het verzenden van deze aanvraag geldt als een opdrachtbevestiging.
    error: Helaas, deze content is beschermd!