NIEUWE RECHTSPLEGINGSVERGOEDINGEN
23 juni 2016

UPDATE: NIEUWE RECHTSPLEGINGSVERGOEDINGEN !

Sinds 01/01/2016 zijn nieuwe rechtsplegingsvergoedingen van kracht!

Thans kunnen volgende bedragen gehanteerd:

 

tabel

(*) Voor zaken bedoeld in artikel 579 en 1017, 2e lid Ger.W.

Bij volledige betaling vóór inschrijving op de rol: geen rechtsplegingsvergoeding

Bij volledige betaling na inschrijving op de rol: 1/4 van het basisbedrag met een maximum van € 1200.

Indexatie: basisindex 105,78 in de basis 2004. Bij een stijging met 10 punten worden de basis-, minimum- en maximumbedragen verhoogd met 10 % van de in het Koninklijk Besluit bepaalde bedragen. De volgende verhoging gebeurt wanneer het indexcijfer 135,78 bedraagt (110,93 in basis 2013).