Weerspannigheid :
27 maart 2022

Weerspannigheid is elke aanval of verzet met geweld of bedreiging tegen een ministeriële ambtenaar, veld- of boswachter, agenten, personen die taksen moeten innen, brengers van dwangbevelen en mensen van de douane. Dit enkel wanneer zij handelen in uitvoering van hun ambt, dus niet ‘buiten de werkuren’. Het klassieke voorbeeld is het tegenstribbelen bij een arrestatie van de politie.

De verzwarende omstandigheden zijn het gebruik van wapens, de voorbedachtheid of indien het met meerdere personen wordt gepleegd.

Vluchten, zonder geweld of bedreigingen te gebruiken, is geen weerspannigheid. Volgens de Belgische strafwet is het niet strafbaar om te gaan lopen bij een arrestatie of wanneer iemand gevangen zit.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be