Vruchtafdrijving – Zwangerschapsafbreking – Abortus (buiten de wet om) :
27 maart 2022

Voor vruchtafdrijving moet een onderscheid gemaakt worden tussen 2 situaties:

  • Beëindiging van de zwangerschap zonder toestemming van de zwangere vrouw
  • Beëindiging van de zwangerschap met toestemming van de zwangere vrouw

Zonder toestemming

De beëindiging van de zwangerschap zonder toestemming van de zwangere vrouw is uiteraard een ernstig misdrijf. De strafmaat verhoogt naarmate de wijze en het gevolg, bijvoorbeeld wanneer er geweld aan te pas komt of wanneer de zwangerschapsbeëindiging leidt tot de dood van de zwangere vrouw.

Het is niet noodzakelijk dat de beëindiging effectief lukt om strafbaar te zijn. Ook de poging daartoe blijft strafbaar. Ook het gebruik van geweld ten aanzien van een zwangere vrouw dat leidt tot een vruchtafdrijving, zonder dat de dader de bedoeling had dit te veroorzaken, wordt gelijkgesteld met een beëindiging zonder toestemming. Het is daarbij vereist dat de dader wist, of had moeten weten, dat de vrouw in kwestie zwanger was. Als de dader niet wist dat de vrouw zwanger was, zal dit onder een ander misdrijf gekwalificeerd worden.

Met toestemming

Een andere situatie is wanneer de zwangere vrouw instemt met de ‘vruchtafdrijving’, de zogenaamde vrijwillige abortus. Indien deze abortus verloopt binnen de voorwaarden van de abortuswet van 15 oktober 2018, is dit niet strafbaar. Deze wet heeft enkele strikte voorwaarden, zoals de tijdslimiet van 12 weken na bevruchting, de omstandige inlichtingen die verstrekt moeten worden en de verplichte bedenktijd die moet verstrijken tussen eerste raadpleging en uiteindelijke abortus. Van de tijdslimiet van 12 weken kan overigens afgeweken worden indien de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of indien het kind zal geboren worden met een uiterst kwade en ongeneeslijke kwaal.

Indien de abortus, met instemming van de vrouw, niet verloopt volgens de voorwaarden opgelegd in de abortuswet, blijft het strafbaar gedrag. Het is wel steeds zo dat het strafbaar is voor diegene die de abortus uitvoert en niet voor de vrouw die de abortus ondergaat. De wetgever heeft het ondergaan van een clandestiene abortus niet expliciet strafbaar gesteld.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be