Voyeurisme :
27 maart 2022

Voyeurisme is een relatief nieuw misdrijf, dat er is gekomen om de beperkingen van de aanranding van de eerbaarheid op te vangen. Bij aanranding van de eerbaarheid is het immers vereist dat er een fysieke aantasting is van het slachtoffer. Dit is niet noodzakelijk het geval wanneer iemand ongewenst begluurd wordt.

Voyeurisme is het stiekem begluren van personen op een plek waar hun privacy beschermd zou moeten zijn en waar deze personen zich ongestoord geheel of gedeeltelijk kunnen ontbloten of seksuele handelingen stellen. Dit observeren kan rechtstreeks of door middel van een hulpmiddel (camera, gsm, bandopnemer, …). Het moet niet noodzakelijk om een visuele vaststelling gaan, een stiekeme geluidsopname van personen die een seksuele daad verrichten, vallen evenzeer onder voyeurisme.

Belangrijk is dat het slachtoffer in kwestie geen toestemming en geen weet heeft van het observeren. Het naakt aanschouwen van een persoon in een publieke sauna zal zodus geen voyeurisme uitmaken. Anders is het wanneer iemand stiekem begint te filmen in een publieke sauna, aangezien hiervoor geen toestemming kan vermoed worden.

Tot slot is er nog een bijzondere vorm van voyeurisme, met name de zogenaamde ‘wraakporno’. Het is mogelijk dat iemand met toestemming een andere persoon filmt terwijl deze ontbloot is en/of seksuele handelingen stelt. Dit wil niet zeggen dat deze beelden of geluiden nadien zomaar mogen worden beschikbaar gesteld of verspreid. Ook daarvoor is opnieuw expliciete toestemming nodig. De wetgever doelde hier vooral op de situaties waarbij iemand in volle bewustzijn een andere persoon een expliciete foto toestuurde en waarbij deze foto nadien wordt doorgestuurd aan derde. Of de situaties van partners die in onderlinge toestemming beelden maken van hun liefdesspel en waarbij deze nadien door 1 van de partners zonder goedkeuring en/of medeweten van de andere worden gedeeld met andere. Toestemming om iemand te filmen of het ontvangen van een expliciete foto van iemand, wil dus niet zeggen dat dit zonder meer verder mag verspreid worden. Daarvoor is opnieuw toestemming nodig, anders is dit strafbaar gedrag.

Bij voyeurisme wordt een zwaardere straf mogelijk, indien het slachtoffer minderjarig is.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be