Verboden wapenbezit – bezit verboden wapen :
27 maart 2022

De Belgische wapenwet maakt onderscheid tussen verschillende situaties met betrekking tot wapenbezit.

Volgens de wet zijn er enkele absoluut verboden wapens, waarvan elk bezit, handel, aankoop en/of vervoer verboden is. Volgende wapens zijn altijd verboden: mijnen, brandwapens, militaire wapens, springmessen, vlindermessen, vouwmessen, boksbeugels, knotsen, wapenstokken (matrak), stroomwapens (tasers), werpmessen, nunchaku’s, automatische geweren, geweren met geluidsdempers.

Voor alle vuurwapens, die niet verboden zijn, is steeds een vergunning vereist. Uitzondering zijn de wapens met folkloristische, historische of decoratieve waarde. Alle andere vuurwapens zijn enkel toegestaan zonder vergunning voor zover zij onbruikbaar zijn gemaakt.

Het is niet omdat een wapen niet verboden is, dat je het steeds mag op zak hebben. Iedereen die een vrij verkrijgbaar wapen op zak heeft, moet daarvoor een geldige reden hebben. Zo is een vissersmes niet verboden, maar mag je het enkel op zak hebben als je gaat vissen. Op café gaan met een vissersmes, hoewel geen verboden wapen, is wel verboden wapenbezit. Het is dus verboden om zonder enige geldige reden rond te wandelen met messen, baseballknuppels en/of werktuigen die als wapens kunnen gebruikt worden (hamer, bijl, …).

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be