Valsheid in informatica :
27 maart 2022

Valsheid in informatica is het equivalent van valsheid in geschriften, met dit verschil dat het digitaal gebeurt. Aangezien de valsheid in geschriften een ‘geschrift’ vereist, was het vóór de invoering van dit misdrijf niet mogelijk om valsheid in digitale gegevens te bestraffen.

Ook voor de valsheid in informatica moet er een aantal elementen aanwezig zijn. Het moet gaan over de vervalsing van de waarheid via datamanipulatie. Deze datamanipulatie gebeurt door gegevens in te voeren, te wijzigen of te wissen uit een informaticasysteem. Valsheid in informatica moet gebeuren met bedrieglijk opzet of met het doel om schade te veroorzaken. De schade moet daarvoor nog niet noodzakelijk al geleden zijn, het is voldoende dat er redelijkerwijs schade mogelijk was. Ook het gebruiken van gegevens waarvan men weet dat ze vals zijn, zonder dat de gebruiker ze zelf vervalst heeft, is strafbaar.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be