Valsheid in geschriften :
27 maart 2022

Om te besluiten dat het zou gaan om valsheid in geschriften, is het noodzakelijk dat het misdrijf werd gepleegd met een bedrieglijk opzet en met het doel om schade toe te brengen. Dit aan de hand van een geschrift, dus niet mondeling, dat verkeerde informatie bevat. Die valse informatie kan materieel of intellectueel zijn. Materieel wil zeggen dat een document werd nagemaakt of aangepast. Intellectueel wil zeggen dat de informatie die wordt weergegeven op het document bewust onjuist is. Een voorbeeld hiervan is een factuur waarop allerlei prestaties werden opgenomen die in werkelijkheid nooit werden geleverd, met als bedoeling de tegenpartij meer te laten betalen.

Het strafwetboek voorziet valsheden in authentieke akten, private documenten, bankdocumenten, handtekeningen, … . Er kan strafverzwaring zijn naar gelang wie het document vervalst, zoals bijvoorbeeld een ambtenaar.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be