Terrorisme :
27 maart 2022

Het Belgische strafwetboek omschrijft terrorisme als daad die een land of een internationale organisatie ernstig kan schaden en opzettelijk gepleegd is met de bedoeling om een bevolking ernstige vrees aan te jagen of om de overheid of een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling, of om de politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

Terrorisme kan zich uitten in verschillende misdrijven, zoals doodslag, slagen en verwonding, ontvoering, wapenhandel, … . Het is niet zozeer het misdrijf dat er voor zorgt dat iets als terrorisme wordt gekwalificeerd, maar wel de bedoeling (“het motief”) achter het misdrijf.

De Belgische strafwet, in navolging van de Europese richtlijnen, voorziet een erg ruim bestraffingsgebied voor terrorisme. Zo is het ook strafbaar om lid te zijn van een terroristische organisatie, materiële,  logistieke of financiële hulp te bieden aan een terroristische organisatie, het promoten en/of aanzetten tot terrorisme, het werven van leden voor een terroristische organisatie, opleiding geven aan leden van een terroristische organisatie, … .

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be