Smaad en geweld tegen ministers, leden van wetgevende kamers, dragers van openbaar gezag of openbare macht :
27 maart 2022

Smaad wil zeggen dat de dader iemand zwart maakt door hem of haar te beschuldigen van bepaalde feiten. Dit kan door daden, woorden, gebaren of bedreigingen. Een belangrijk element is dat de dader het opzet moet hebben om oneerbiedig te zijn tegenover een persoon. Smaad kan enkel aan ministers, leden van wetgevende kamers, dragers van openbaar gezag of openbare macht. Privépersonen beledigen is geen smaad, maar kan wel een ander misdrijf uitmaken.

Geweld is het toebrengen van slagen aan de beschermde personen. Deze beschermde personen zijn de ministers, leden van wetgevende kamers, dragers van openbaar gezag of openbare macht. Voor het plegen van dit misdrijf is het noodzakelijk dat er slagen zijn toegebracht. Kwaadwillig opzet is niet nodig.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be