Schending van het beroepsgeheim :
27 maart 2022

Schending van het beroepsgeheim wil zeggen dat een persoon zaken bekendmaakt die vallen onder het beroepsgeheim waardoor hij of zij gebonden is. Dit beroepsgeheim geldt onder andere voor dokters, verplegers, apothekers, vroedvrouwen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, politie, boekhouders, OCMW-leden, personeel van de griffies en parketten, … . . De bekendmaking van een beroepsgeheim kan enkel binnen de getuigenis in een bepaalde rechtszaak of onderzoekscommissie of wanneer de wet dit uitdrukkelijk toelaat.

In sommige gevallen kan het beroepsgeheim wel doorbroken worden, bijvoorbeeld bij kennisname van een ernstig misdrijf of wanneer er een ernstig en reëel gevaar is voor iemand zijn leven of gezondheid.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be