Opzettelijk toedienen van stoffen :
27 maart 2022

Dit wil zeggen dat er stoffen (medicijnen, vloeistoffen, producten, …) die de dood kunnen veroorzaken of de gezondheid zwaar kunnen schaden, worden toegediend aan een persoon zonder het doel om die persoon hiermee te doden. Dit lijkt heel erg op vergiftiging, maar bij vergiftiging is er het oogmerk om te doden. Vergiftiging wordt daarom gelijkgesteld met moord.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be