Openbare zedenschennis :
27 maart 2022

Officieel heet het misdrijf openbare schennis van de goede zeden, doch is in de volksmond bekend als de openbare zedenschennis.

Het gaat er om dat “de goede zeden” worden geschonden. Dit kan door middel van liedjes, teksten, afbeeldingen, films en foto’s, maar ook door middel van handelingen.

Het begrip ‘goede zeden’ is voor interpretatie vatbaar. Het zal de rechter zijn die moet oordelen of iets aanvaardbaar is in de huidige samenleving. Belangrijk daarbij is dat het Hof van Cassatie al geruime tijd heeft erkend dat dit een evolutief begrip is. Iets wat 10 jaar geleden onzedelijk zou zijn, is dat vandaag de dag niet noodzakelijk meer. Er moet gekeken worden naar wat op dat moment aanvaardbaar is binnen de maatschappij. Dat sommige liedjes of cartoons door een groep mensen als onzedelijk wordt ervaren, wil daarom nog niet zeggen dat dit niet maatschappelijk aanvaardbaar is. Bovendien moet er steeds een afwezig worden gemaakt met de fundamentele mensenrechten zoals het recht op vrije meningsuiting en zelfexpressie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de topless-demonstraties van bepaalde belangenverenigingen.

Het is niet noodzakelijk dat er naaktheid aan te pas komt, om de openbare zeden te schenden. Ook niet bij het stellen van handelingen. Het klassieke voorbeeld van het tonen van de geslachtsdelen zal in de meeste gevallen een openbare zedenschennis uitmaken, maar ook het maken van obscene (seksuele) gebaren kan de goede zeden schenden. Het grootste verschil tussen openbare zedenschennis en aanranding van de eerbaarheid is dat de aanranding een fysiek contact vereist.

Het is niet vereist dat het doelwit van de handelingen klacht neerlegt om strafbaar te zijn.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be