Ongeoorloofde toegang tot informaticasysteem – hacking :
27 maart 2022

Dit wil zeggen dat een buitenstaander een informaticasysteem binnendringt terwijl deze daar geen bevoegdheid toe heeft. Dit misdrijf is beter bekend als hacking. Het overtreden van een toegangsbevoegdheid door een insider wordt eveneens aanzien als hacking.

Het louter betreden van een informaticasysteem zonder machtiging is al strafbaar, zelfs als de inbreker enkel wil testen of hij toegang kan krijgen. Ook het inbreken om veiligheidstekorten bloot te leggen is strafbaar, tenzij daar voorafgaand toestemming werd verkregen van de eigenaar van het informaticasysteem (‘ethisch hacken’).

Zodra er ook effectief gegevens worden bewerkt, verwijderd, toegevoegd, gekopieerd of beschadigd, zal er een zwaardere straf opgelegd worden. Deze verzwaring geldt zelfs als de beschadiging van gegevens onopzettelijk is.

De poging tot het inbreken in een informaticasysteem wordt even zwaar bestraft als het effectief toegang verkrijgen. Ook diegene die opdracht geeft tot hacking en/of elkeen die gebruik maakt van data waarvan hij of zij weet dat ze verkregen is via hacking, is strafbaar.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be