Niet-afgeven van kinderen :
27 maart 2022

Deze strafbepaling gaat specifiek over een (groot)ouder die het omgangsrecht van de andere ouder niet respecteert.  Het gaat dus om het niet respecteren van een rechterlijke beslissing van de familierechter. Ook het aanzetten van het kind om het omgangsrecht niet te respecteren of het op geen enkele wijze proberen het kind te overtuigen om het omgangsrecht te respecteren, kan strafbaar zijn. Elk geval moet concreet beoordeeld worden.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat,