Moord :
27 maart 2022

Moord is doodslag met voorbedachten rade (voorbedachtheid). Het verschil met doodslag is dat er een planning aan voorafgaat en het geen opwelling is.

Er moet dus sprake zijn van een handeling die tot de dood leidt, waarbij er ook een intentie tot doden was én deze intentie tot doden moet vooraf gepland zijn. Zowel de intentie, als de voorbedachtheid zijn feitelijke gegevens.

De intentie tot doden is een feitelijk element dat moet blijken uit de omstandigheden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de mate van het geweld, op welk deel van het lichaam het geweld gericht is (vb. het hoofd of andere vitale delen), de eventuele uitspraken tijdens of nadien (“sterf!”), de duurtijd van het geweld, eventuele gebruikte voorwerpen of wapens, … .

De voorbedachtheid zal afgeleid kunnen worden uit feitelijkheden zoals voorafgaande uitingen, het meebrengen van een wapen, het lokken van het slachtoffer, het voorbereiden van de locatie, … .

Moord is de zwaarste misdaad uit ons strafwetboek en kent enkele varianten. Elkeen kan bestraft worden met een levenslange opsluiting.

Oudermoord: het vermoorden van een (groot)ouder door het (klein)kind

Kindermoord: het vermoorden van een kind tijdens of net na de geboorte

Vergiftiging: iemand doden door toediening van gif

Moord met racistisch of discriminerend motief: dit is het vermoorden van iemand, met als drijfveer zijn origine, geaardheid, afkomst, huidskleur, nationaliteit, geslacht, politieke overtuiging, … .

Voor meer informatie over dit misdrijf of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be