Mensenhandel :
27 maart 2022

Mensenhandel is de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting en de opvang van een persoon om deze persoon uit te buiten, aan het werk te zetten in omstandigheden strijdig met de menselijke waardigheid, organen of weefsels te laten wegnemen of tegen zijn wil een misdrijf te doen plegen. De wet vermeldt expliciet de uitbuiting in het kader van bedelarij, prostitutie en andere vormen van seksuele uitbuiting als drijfveren voor de mensenhandel. Zelfs als de personen die uitgebuit worden hun toestemming verlenen, blijft het mensenhandel en dus strafbaar.

Het misdrijf is erg ruim omschreven, zodat in de praktijk elke persoon die enige medewerking heeft verleend aan het uitbuiten van andere mensen binnen de strafbaarstelling valt.

Er is strafverzwaring voorzien als het gaat om minderjarigen en/of kwetsbare personen, als er geweld of bedreiging wordt gebruikt, als het slachtoffer in ernstig gevaar wordt gebracht of ernstige verwondingen oploopt, als het de dood van het slachtoffer veroorzaakt en als de handel onderdeel uitmaakt van een criminele organisatie.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be