Huisjesmelkerij :
27 maart 2022

Een huisjesmelker wordt ervan verdacht misbruik te maken van de kwetsbare toestand van een persoon door een woning te verkopen, verhuren of ter beschikking te stellen in omstandigheden die strijdig zouden zijn met de menselijke waardigheid. Meestal wordt er tegen een veel te hoge prijs een woning beschikbaar gesteld aan mensen die niet in staat zijn hun rechten te doen gelden, zoals illegalen of andere kwetsbare personen. Of er sprake is van huisjesmelkerij is steeds een feitenkwestie. Er wordt gekeken naar de woonkwaliteitsnormen en of die gegarandeerd worden. Veelal gaat het om woningen met geen of slechte verwarmingsinstallaties, problemen met water-, elektriciteit- en gasvoorzieningen, brand- of elektrocutiegevaar (vb blootliggende elektriciteitskabels), verouderde en/of verkrotte woningen, … .

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be