Gijzeling :
27 maart 2022

Iemand gijzelen wil zeggen dat het slachtoffer tegen zijn wil ontvoerd en/of gevangen wordt gehouden. Het doel van de gijzeling is om andere personen te dwingen iets te doen of net niet te doen, zoals het vergemakkelijken van een misdrijf of losgeld te laten betalen. Als er geen dreigement of bevel tegenover staat, spreken we niet van gijzeling, maar van wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Als de gegijzelde vrijwillig binnen de vijf dagen na de aanhouding, gevangenneming of ontvoering terug wordt vrijgelaten, zonder dat er aan het dreigement is voldaan, wordt er automatisch strafvermindering voorzien.  Strafverzwaring zal er zijn als de gegijzelde minderjarig is of als de gegijzelde er ernstige en/of langdurige medische gevolgen aan overhoudt of als er gebruik wordt gemaakt van foltering.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be