Foltering, onmenselijke behandeling en onterende behandeling :
27 maart 2022

De misdrijven van de onterende behandeling, onmenselijke behandeling en onterende behandeling zijn 3 misdrijven die in elkaars verlengde liggen. Het verschil ligt hem vooral in de ernst van de feiten en de intentie erachter.

De onterende behandeling – of mensonwaardige behandeling – is elke ernstige krenking of aantasting van de menselijke waardigheid.

De onmenselijke behandeling is het opzettelijk toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk leed, met als doel informatie te krijgen, bekentenissen af te dwingen, druk uit te oefenen of iemand te intimideren.

Foltering is hetzelfde als onmenselijke behandeling, met dat verschil dat de behandeling een hevige pijn of vreselijk lichamelijk of geestelijk lijden veroorzaakt. Het is dus een gradatie hoger dan de onmenselijke behandeling.

Op foltering en onmenselijke behandeling staan erg zware straffen.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be