Drugs – verdovende middelen :
27 maart 2022

In België geldt nog steeds een absoluut verbod op het bezit, gebruik, handel en in- en uitvoer van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

Ten onrechte wordt soms aangenomen dat het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis voor eigen gebruik niet strafbaar zou zijn. Wel is het zo dat er een gedoogbeleid geldt in België, waarbij er in bepaalde omstandigheden niet vervolgd wordt. Volgens de huidige richtlijnen wordt er niet vervolgd bij een bezit van maximaal 3 gram cannabis of 1 plant, voor zover er geen verzwarende elementen en/of de verstoring van de openbare orde bij komt kijken. In de praktijk zal de politie enkel een proces-verbaal opstellen van de vaststelling, de drugs in beslag nemen en in sommige gevallen kan een onmiddellijke inning (= geldboete) uitgeschreven worden.

Dit gedoogbeleid geldt niet voor andere drugs dan cannabis, zoals cocaïne, XTC, MDMA en andere synthetische drugs. Dus het bezit, zelfs voor eigen gebruik en in kleine hoeveelheden, zal niet automatisch ‘gedoogd’ worden.  Sinds het Koninklijk Besluit van 26 september 2017 heeft de wetgever ervoor gekozen om synthetische drugs strafbaar te stellen op stofniveau. Dit wil zeggen dat er gekeken wordt naar welke moleculaire samenstelling een drug bevat om te oordelen of iets strafbaar is. Dit werd ingevoerd, aangezien er voordien gekeken werd naar chemische samenstelling. Hierop werd creatief ingespeeld door steeds de chemische samenstelling van de zogenaamde ‘designerdrugs’ aan te passen, om te ontsnappen aan een strafbaarstelling. De wetgever liep steeds achter de feiten aan, maar met dit nieuwe KB is hieraan tegemoetgekomen. Eenvoudigweg de chemische samenstelling van synthetische drugs aanpassen is niet langer  voldoende om niet meer als ‘illegale drug’ beschouwd te worden.

Zodra er minderjarigen aan te pas komen of indien het zou gaan om de handel of verkoop van drugs, zal er steeds vervolgd worden. Dan geldt er geen gedoogbeleid, ook niet voor cannabis. Het is daarbij belangrijk om weten dat handel een erg ruim begrip is en niet beperkt is tot ‘verkoop’. Ook het geven van drugs aan een andere persoon, zonder daar enige tegenprestatie of betaling voor te krijgen, wordt als handel aanzien. Zelfs het mee laten gebruiken van een andere persoon van de eigen drugs, wordt aanzien als handel. Dus als je een joint rookt en je laat iemand anders er eens van trekken, zal dit strikt juridisch als handel in verdovende middelen kunnen beschouwd worden.

De drugswet voorziet gunstigere bestraffingsmogelijkheden voor het bezit of vervaardigen van drugs voor eigen gebruik en/of voor de verkoop van drugs voor de loutere financiering van het eigen gebruik, tenzij dit gepaard gaat met verzwarende omstandigheden zoals het betrekken van minderjarigen of de verkoop in vereniging.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be