Doodslag :
27 maart 2022

Onopzettelijke doodslag :

Als iemand door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg van een andere persoon wordt gedood, pleegt deze persoon een misdrijf. Bij dit misdrijf is er geen intentie om de andere te doden.

Voorbeelden van dit misdrijf zijn het in slaap vallen achter het stuur en zo een dodelijk ongeval veroorzaken, een chirurg die bij een operatie een instrument achterlaat in het lichaam, het niet naleven van wettelijke en veiligheidsvoorschriften met een dodelijk ongeval tot gevolg, … .

Indien men enkel voor ogen had om een ander te kwetsen, maar bvb in een ruzie of gevecht het slachtoffer uiteindelijk sterft, spreekt men van opzettelijke slagen of verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie tot doden. Ook dit is onopzettelijke doodslag

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be

Opzettelijke doodslag :

Om van een ’opzettelijke’ doodslag te kunnen spreken, moet het slachtoffer gedood zijn en moet er gehandeld zijn met de intentie om deze dood te veroorzaken. Het is de intentie tot doden die het verschil zal uitmaken tussen een onopzettelijke en opzettelijke doodslag.

Indien een opzettelijke gewelddaad leidt tot iemands dood, zonder dat de dader deze dood heeft gewild, spreekt met van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood als gevolg (zie verder in lijst).

Het verschil tussen doodslag en moord zit hem in de voorbedachtheid. Een moord wordt vooraf gepland – ‘met voorbedachten rade’ – terwijl een doodslag een opwelling is. Doodslag gepleegd mét een vooraf geplande intentie tot doden (‘voorbedachtheid’) wordt dus gekwalificeerd als moord (zie verder in lijst).

De intentie tot doden is een feitelijk element dat moet blijken uit de omstandigheden. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de mate van het geweld, op welk deel van het lichaam het geweld gericht is (vb het hoofd of andere vitale delen), de eventuele uitspraken tijdens of nadien (“sterf!”), de duurtijd van het geweld, eventuele gebruikte voorwerpen of wapens, … .

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be