Dierenmishandeling :
27 maart 2022

Volgens de wet op de bescherming en het welzijn van dieren, is het verboden om handelingen te stellen bij dieren waarbij deze nodeloos sterven, gekwetst worden, letsel oplopen of pijn lijden. Deze handelingen kunnen enkel bij overmacht of wanneer toegelaten door de wet (bijvoorbeeld: slachten voor consumptie).

Daarnaast mogen enkel dieren gehouden worden die voorkomen op de lijst van toegelaten huisdieren en/of consumptiedieren. Het is dus verboden om exotische dieren, zoals tijgers, leeuwen en panters te houden, behalve voor dierentuinen of dieren (en hun rechtstreekse nakomelingen ) die al in bezit waren voor het opstellen van de lijst. Voor particulieren kan een uitzondering gemaakt worden, mits schriftelijke toelating van de overheid. Er geldt ook een verbod voor circussen of rondtrekkende tentoonstellingen om dieren te houden, behalve mits expliciete toestemming van de overheid en voor welbepaalde dieren. Specifiek in het Brusselse gewest is het verboden om paarden en pony’s te hanteren. In het Vlaamse gewest is het verboden om voor commerciële doeleinden pelsdieren te houden, of methoden van dwangvoeding te gebruiken (voor vb foie gras).

Daarnaast is de verkoop en de tentoonstelling van dieren met oog op verkoop streng gereguleerd. Hetzelfde geldt voor het kweken en vervoeren van dieren, alsook het uitvoeren van dierproeven. Ook het doden van dieren moet volgens voorgeschreven regels, waarbij er een verplichte voorafgaande verdoving noodzakelijk is en op de minst pijnlijke en snelste manier. Uitzonderingen zijn de visvangst en de jacht.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be