Diefstal en afpersing :
27 maart 2022

Diefstal is het bedrieglijk wegnemen van een zaak van iemand anders, tegen de wil van de eigenaar in. Ook het wegnemen van een zaak van iemand anders om even te gebruiken is diefstal, zelfs bij teruggave van de zaak.

Diefstal tussen echtgenoten en tussen (groot)ouders en hun (klein)kinderen, kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden. Tenzij diegene die de zaak wegneemt misbruik maakt van een kwetsbaarheid van het slachtoffer, zoals de hoge leeftijd, een ziekte of een geestelijk gebrek.

Een bijzondere vorm van diefstal is de huisdiefstal of  loondiefstal, waarbij een werknemer steelt of zaken achterhoudt in het kader van zijn werkzaamheden.

Men spreekt van afpersing als de dader niet zelf iets steelt, maar iemand met geweld of bedreiging dwingt om hem of haar iets te overhandigen of iets te ondertekenen.

De verzwarende omstandigheden bij diefstal zijn het gebruik van geweld, bedreiging, braak, een vluchtvoertuig, een wapen, gifstoffen om iemand weerloos te maken en/of als de diefstal bij nacht wordt gepleegd, met meerdere daders tegelijk, door een openbaar ambtenaar of door zich voor te doen als openbaar ambtenaar. Eveneens verzwarend is wanneer het slachtoffer ernstig en/of blijvend gekwetst is, overlijdt of gefolterd werd.

Wanneer iemand gedood wordt, met als bedoeling om iets van hem of haar te stelen of om te verbergen dat er iets werd gestolen, spreekt men van roofmoord.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be