Brandstichting :
27 maart 2022

Brandstichting wil niet enkel zeggen dat iemand iets letterlijk in brand steekt (opzettelijke brandstichting), maar ook wanneer iemand bewust een handeling stelt waarvan hij of zij weet dat het een brand of ontploffing kan teweegbrengen (onopzettelijke brandstichting).  Zo is het ook strafbaar dat een brand wordt veroorzaakt door het stichten van een vuur op minder dan 100 meter van een goed dat vatbaar is voor brand of het afsteken van vuurwerk zonder de gepaste voorzorgen.

De straffen variëren al naargelang wat er in brand wordt gestoken (onroerend goed, voertuigen, roerende goederen, velden en bossen). De zwaarste straffen zijn voorzien voor het in brand steken van een gebouw of voertuig waarbij men kon vermoeden dat er personen in het pand of voertuig aanwezig waren. Andere strafverzwaringen zijn er wanneer de brandstichting bij nacht gebeurt, met een discriminerend of racistisch motief en indien er gekwetsten of doden uit volgen.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat,