Bendevorming en criminele organisatie(s) :
27 maart 2022

Een criminele organisatie is een vereniging met meer dan twee personen. Hierin gaan de leden onderling overleggen om misdaden of wanbedrijven te plegen die strafbaar zijn met een gevangenisstraf van drie jaar of meer. De personen die in de vereniging zitten maken hiervoor gebruik van geweld, corruptie of bedreigingen en willen een vermogensvoordeel krijgen.

Essentieel bij een criminele organisatie is het georganiseerde karakter. Het gaat om een organisatie waarbij een hiërarchie bestaat en elkeen een eigen taak of functie heeft binnen deze organisatie.

Iedere persoon die hierbij betrokken is, is strafbaar als lid van de criminele organisatie, ook al is de geboden hulp op zich niet meteen strafbaar. Denk bijvoorbeeld aan de cafébaas die zijn ruimte ter beschikking stelt voor de vergaderingen van de criminele organisatie, wetende dat deze criminele feiten plegen. De cafébaas kan dan eventueel gestraft worden als lid van een criminele organisatie.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de leden en de leidinggevenden binnen de criminele organisatie, waarbij de leidinggevenden zwaardere straffen kunnen opgelegd krijgen.

Bendevorming is de mildere vorm van de criminele organisatie. Hiermee wordt elke vereniging met als doel aanslagen te plegen op personen of eigendommen bedoeld. Ook het deel uitmaken van deze verenigingen is strafbaar. Om als lid beschouwd te worden moet het bewezen zijn dat de persoon wist van de criminele activiteiten en dat hij een daad heeft gesteld om aan deze activiteiten bij te dragen. Anders dan bij de criminele organisatie is het louter lidmaatschap, zonder zelf rechtstreeks hulp geboden te hebben, niet voldoende om veroordeeld te worden. Bij bendevorming is het bovendien niet noodzakelijk dat er een georganiseerd karakter is.

Bendevorming zal in de meeste gevallen een verzwarende omstandigheid zijn bij een ander misdrijf.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be