Belaging :
27 maart 2022

Belaging wil zeggen dat een persoon wordt lastig gevallen en daardoor overlast ondervindt. De rust van deze persoon wordt verstoord. Wat belangrijk is, is dat de dader moest weten of had moeten weten dat deze gedragingen de rust van de andere persoon zouden verstoren. Een voorbeeld van belaging is het constant opbellen van een persoon, het opwachten van het slachtoffer, heel de tijd bloemen sturen, iemand bestoken met e-mails of sms’en, … . Het gedrag hoeft geen herhaald karakter te hebben, wat wil zeggen dat ook één enkele handeling als belaging kan ervaren worden. Zo kan één brief of tekstbericht met een zorgwekkende inhoud al als belaging worden aanzien.

Bij belaging moet de rust van het slachtoffer worden verstoord. Dit is iets anders dan dat het slachtoffer zich bang of bedreigd moet voelen. Het bedreigen van iemand is een ernstiger misdrijf.

Of iets als belaging wordt ervaren, is subjectief. Wat door de ene als belaging wordt ervaren, kan voor de andere perfect aanvaardbaar zijn. De rechter moet daarbij rekening houden met de feitelijke omstandigheden en de persoonlijkheid en houding van dader en slachtoffer.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be