Bederf van jeugd en/of aanzetten tot ontucht of prostitutie van een minderjarige :
27 maart 2022

Zowel het aanzetten, vergemakkelijken, als het begunstigen van ontucht of prostitutie is strafbaar. Prostitutie moet niet altijd gaan om een geslachtsbetrekking tussen de twee personen. Het kan ook gaan over een persoon die zich tegen betaling laat aanraken. Ontucht is een ruimer begrip dan prostitutie en bevat alle onzedelijkheden die niet als prostitutie kunnen beschreven worden. Het bederf van jeugd is het gevolg van deze prostitutie of ontucht. Het is niet nodig dat de dader de leeftijd van het minderjarige slachtoffer kende.

Het is vereist dat de dader met het gedrag seksuele driften van iemand anders wou bevredigen. Deze andere persoon kan zowel een derde zijn als de minderjarige zelf. Zo is het bijvoorbeeld strafbaar om een twee minderjarige de gelegenheid te geven tot het stellen van seksuele handelingen met elkaar, zelfs als deze daar zelf de behoefte toe hadden.

Een aantal handelingen die beschouwd worden als bederf van jeugd en prostitutie zijn het bijwonen van ontucht of prostitutie van een minderjarige, het aanzetten tot ontucht en reclame maken voor een aanbod van diensten van seksuele aard.

Onder deze strafbepaling vallen niet de seksuele gedragingen die worden gesteld of uitgelokt om de eigen verlangens te bevredigen. Hiervoor zijn andere strafbepalingen, zoals aanranding en verkrachting.

De leeftijd van het slachtoffer is een strafverzwarende factor. Hoe jonger het slachtoffer, hoe zwaarder de strafmaat.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be