Aanslag op de persoonlijke vrijheid en op de onschendbaarheid van de woning :
27 maart 2022

In juridische termen wordt er veelal gesproken van ‘wederrechtelijke vrijheidsbeneming’ en ‘woonstschennis’. De wederrechtelijke vrijheidsbeneming wil zeggen dat iemand tegen zijn wil en zonder dat daar een wettige reden voor is, iemand anders gevangen houdt. Voor een vrijheidsbeneming is altijd een wettelijke basis nodig, zoals aan aanhoudingsbevel of een arrestatiebevel. Woonstschennis – ook wel ‘huisvredebreuk’ genoemd – houdt in dat iemand de woning van een andere betreedt, zonder daartoe gemachtigd te zijn. Dat gaat om een heel specifiek misdrijf waarbij iemand louter de woning van een ander betreedt, zonder toelating of bijvoorbeeld een huiszoekingsbevel.

In de meeste gevallen is de woonstschennis een verzwarende omstandigheid bij een diefstal. Dan spreekt men van diefstal met braak, inklimming of valse sleutels. Het zal dan niet als afzonderlijk misdrijf worden vervolgd.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be