Aanranding van de eerbaarheid :
27 maart 2022

Aanranding van de eerbaarheid wil zeggen dat u een handeling stelt met een seksueel karakter ten aanzien van een persoon of met behulp van een persoon die daar geen toestemming voor geeft. Dit is bijvoorbeeld het ongewenst aanraken van een persoon of een persoon ongewenst zoenen. Het is hierbij vereist dat de handeling een seksueel aspect bevat. Dit laatste is een feitelijk gegeven. In sommige gevallen zal er weinig discussie zijn, bijvoorbeeld het betasten van iemands borsten of achterwerk zonder toestemming. Andere gevallen moeten beoordeeld worden binnen de context. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het erg dicht tegen elkaar staan tijdens een concert of op een overvolle bus. Indien dit voorvalt zonder dat de ‘dader’ daarbij enige seksuele connotatie heeft, zal dit geen aanranding van de eerbaarheid zijn. Als evenwel iemand bewust dergelijke situaties opzoekt, daarbij bewust een bepaalde persoon uitkiest om dan opzettelijk lichamelijk contact te maken om zo een eigen seksueel verlangen te vervullen, zou dit wel als aanranding van de eerbaarheid kunnen beschouwd worden.

Het is noodzakelijk dat er een fysieke aantasting is. Woorden of bijvoorbeeld voyeurisme zijn geen aanranding van de eerbaarheid, maar kunnen wel onder een ander misdrijf vallen. Er moet niet noodzakelijk een aanraking van het lichaam zijn. Het slachtoffer dwingen zich uit te kleden en zijn geslachtsdeel te tonen, valt ook onder aanranding van de eerbaarheid.

Er is hiervoor strafverzwaring voorzien indien het gepleegd wordt op een minderjarige, bij bloedverwanten en/of als er geweld of bedreiging wordt gebruikt. Voor feiten gepleegd op een minderjarige, kan de rechter bijkomend beslissen dat de veroordeelde gedurende een welbepaalde periode geen beroep of activiteit meer mag uitoefenen waarbij hij of zij in contact komt met minderjarige (leerkracht, scoutsleider, coach van een jeugdsportploeg, …).

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be