Aanmatiging van ambten, van titels of van een naam :
27 maart 2022

Het aanmatigen van een ambt wil zeggen dat iemand doet alsof hij een bepaald openbaar ambt vervult. Het klassieke voorbeeld is het zich voordoen als politie-agent. Het misdrijf kan zowel bestaan uit het stellen van handelingen verbonden aan het ambt en/of zichzelf voorstellen als houder van een openbaar ambt.

Bij aanmatiging van (adellijke) titel, gaat het om de aanmatiging van een hoedanigheid die geen openbaar ambt is, maar toch op enige wijze beschermd is. Bijvoorbeeld architect, beroepsjournalist, advocaat, medicus, bedrijfsrevisor, … .

Het dragen van een ereteken, uniform, lint, beroepskledij of andere onderscheidingsteken verbonden aan een titel of ambt, is evenzeer strafbaar. Denk daarbij aan een politie-uniform of toga. Essentieel daarbij is wel dat de drager de intentie had om anderen te doen geloven dat hij of zij houder is van het bijhorende ambt of de titel. Een loutere verkleedpartij voor een toneel of film, of tijdens carnaval, valt daar dus niet onder.

Ten slotte is ook het aanmatigen van een naam strafbaar. Het is enkel het bedrieglijk aannemen van een familienaam dat strafbaar is. Zo is het dus strafbaar om aan de politie een valse achternaam te zeggen, maar niet als men een valse voornaam doorgeeft.

Voor meer informatie over dit misdrijf, een concrete strafmaat en/of een advies op maat, contacteer onze strafrechtadvocaten via info@studio-penale.be