Gebruik en bewijswaardering van ANPR-camera’s versoepeld
09 juni 2016

 

De politiediensten maken veelvuldig gebruik van zowel mobiele als vaste camera’s met het oog op automatische nummerplaatherkenning, de zgn. ANPR-camera’s. Verscheidene politiezones hebben een netwerk van nummerplaatlezer- en bewakingscamera’s uitgebouwd. Ze wenden de gegevens van deze voertuigen aan voor opsporings- en onderzoeksdoeleinden en voor o.m. niet-verzekerde, gestolen, niet-ingeschreven voertuigen etc. op te sporen.[1]

Het Hof van Cassatie sprak zich op 4 maart 2014 uit over de toelaatbaarheid van deze camera’s als bewijs in strafzaken. In deze zaak had de verdediging aangevoerd dat de cameraregistratie van de nummerplaat d.m.v. een ANPR-camera moest worden geweerd als bewijs omdat er geen pictogrammen waren die wezen op de aanwezigheid van camerabewaking, hetgeen volgens de wet nochtans vereist is.[2]

Het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Gent had de camerabeelden evenwel niet geweerd aangezien de onregelmatigheid van het bewijs, door de afwezigheid van de pictogrammen, een zuiver formeel karakter heeft, zonder enige invloed op het recht op een eerlijk proces. Bovendien overstijgt de ernst van het misdrijf, nl. drugshandel, de onregelmatigheid.

Het Hof van Cassatie volgt in haar arrest het Hof van Beroep te Gent en stelt dat het gebruik van ANPR-camera’s niet in strijd is met het recht op een eerlijk proces en derhalve aanvaardbaar is. Het Hof van Cassatie relativeert bijgevolg het wettelijk voorschrift dat er steeds een pictogram aanwezig moet zijn.[3]

Naast deze soepele interpretatie van het Hof van Cassatie, heeft de wetswijziging van 4 april 2014 ook een duidelijke wettelijke basis gegeven aan mobiele ANPR-camera’s. Voordien waren mobiele camera’s alleen toegelaten voor niet-permanente opdrachten met een korte uitvoeringstermijn en in het kader van volkstoelopen. Hierdoor bleek het plaatsen van camera’s op politiewagens soms problematisch. Met de wetswijziging van 4 april 2014 geldt deze beperking niet meer. Voortaan geldt enkel nog als voorwaarde dat de Privacycommissie op voorhand op de hoogte wordt gebracht van het gebruik van de ANPR-camera’s. [4]

Heeft u verdere vragen omtrent het gebruik en de bewijswaarde van ANPR-camera’s, aarzel dan geenszins om ons te contacteren.

Door : Christian Clement – Matthias Boeckstijns – Laura Noens

 

[1] F. Schuermans, De toelaatbaarheid van het gebruik van vaste en/of mobiele ANPR-camera’s als bewijsmiddel in strafzaken, T.Strafr. 2015, afl. 1, 21-23

[2] Art. 8  Wet 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, BS 31 mei 2007.

[3] F. Schuermans, De toelaatbaarheid van het gebruik van vaste en/of mobiele ANPR-camera’s als bewijsmiddel in strafzaken, T.Strafr. 2015, afl. 1, 21-23

[4] X., ANPR (Automatic Number Plate Recognition) in camerawet, Juristenkrant 2014, afl. 290, 2