AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
19 juni 2021

Met aansprakelijkheid wordt iedereen vroeg of laat wel eens geconfronteerd. In dit zeer ruim rechtsgebied staat 1 begrip centraal: schade. Wie schade lijdt in de ruime betekenis van het woord gaat op zoek naar de verantwoordelijke om vergoeding te bekomen. Onze specialisten gaan samen met U op zoek.

  • schade ten gevolge van algemene ongevallen;
  • arbeidsongevallen;
  • schadeclaims begroten (indicatieve tabel);
  • medische fouten : procedure voor het FMO (Fonds voor Medische Ongevallen);
  • aansprakelijkheid voor kinderen, dieren, zaken, aangestelden;
  • Alle Bouwplaats Risico’s (ABR-polis);
  • tienjarige aansprakelijkheid;
  • Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en Occasionele Redders;
  • minnelijke medische expertise.