(INTERNATIONAAL) STRAFRECHT
19 juni 2021

Er wordt in een verdediging en benadering op maat voorzien naargelang u dader of slachtoffer bent. Benevens het gemeenrechtelijke strafrecht, kunnen onze specialisten u ook bijstaan bij:

 • Europese aanhoudingsbevelen (EAB) en uitleveringen verhoren bij de Politie en Onderzoeksrechter (Salduzbijstand);
 • de voorlopige hechtenis (uw verdediging voor Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling);
 • klachtneerlegging ( indien nodig met aanstelling van een Onderzoeksrechter die de feiten onafhankelijk dient te onderzoeken);
 • minnelijke schikkingen;
 • strafrechtelijke beslagprocedures;
 • strafuitvoering (SURB) en strafrechtelijke uitvoeringsonderzoeken (SUO);
 • witwaswetgeving;
 • financieel- economisch strafrecht;
 • faillissementsmisdrijven;
 • strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen;
 • douanedossiers.

Indien u, één van uw dierbaren en/of uw vennootschap slachtoffer of verdachte is van een in het buitenland gepleegd feit, dan wel gearresteerd wordt in een ander land, beschikken wij over een uitstekend en performant netwerk van buitenlandse penalisten.