VASTGOED – IMMO – MEDE-EIGENDOM
19 juni 2021

Voor al uw vragen i.v.m. onroerend goed kan u bij ons terecht.

 • koop-verkoop;
 • woninghuur;
 • gemene huur;
 • handelshuur (huurhernieuwing, huurprijs-herziening, hoger bod van een derde);
 • pop-up huur;
 • invordering achterstallige huurgelden;
 • bezetting ter bede;
 • vruchtgebruik;
 • opstal;
 • erfpacht;
 • onbewoonbaarverklaringen;
 • (appartements-)mede-eigendom;
 • onroerende beslagprocedure;
 • erfdienstbaarheden.