BEWINDVOERING
19 juni 2021

Wanneer iemand de controle over zijn verrichtingen verliest, kan het aangewezen zijn om een bewindvoerder aan te stellen. De bewindvoerder oefent een gerechtelijk mandaat uit, met als opdracht het beheer van de goederen van een te beschermen persoon waar te nemen. Het is uiteraard van groot belang dat deze bewindvoerder zijn taak met de nodige ernst, degelijkheid, menselijkheid en onafhankelijkheid uitvoert. Vaak is het aangewezen een onafhankelijk bewindvoerder aan te stellen. Joost PEETERS is bewindvoerder en neemt deze taak graag op zich.